Verankering

Een glazen paneel weegt al snel 50 à 75 kg/m2. Een glazen balustrade stabiel verankeren door middel van een klemprofiel kan enkel en alleen in beton of staal.
Massief hout kan ook maar omdat dit steeds een beetje meegeeft, zal de balustrade nooit zo vast zitten als verankerd in beton of staal en voortdurend lichtjes bewegen.
Vastzetten in een poreuze steen zoals cellenbeton is bij voorkeur te mijden en zelfs volledig uitgesloten !!! 

In snelbouwstenen kunnen eventueel verlengstukken statische menger, zogenaamde kousen, aangebracht worden die dan chemisch verankerd worden. Een ideale oplossing is het echter niet.

Om een minimum aan kosten en problemen te garanderen is een pro-actieve benadering bij het ontwerpen van de plannen dus zeker geen overdreven luxe. 

Vloeropbouw

Een traditionele vloeropbouw bestaat, kort geschetst, uit welfsels, isolatie, eventueel vloerverwarming, chape met daarop de vloerafwerking. Dit vloerpakket bedraagt doorgaans 12 tot 20 cm. Indien we op voorhand worden geraadpleegd dan kunnen we, rekening houdend met uw vloerpakket dat doorgaans tss de 12 & 18cm is, De beste aanpak bestaat er in de profielen rechtstreeks op de welfsels te bevestigen tijdens de ruwbouw. Hierdoor kan er in beton verankerd worden en de nodige stabiliteit gewaarborgd.

Bijkomend voordeel is dan dat het profiel volledig ingewerkt wordt zodat het lijkt dat het glas uit de vloer rijst. Dit komt de esthetiek uitermate ten goede.

Veiligheid

Elke balustrade zou moeten voldoen aan de wettelijke NBN B03-004 norm. Deze norm definieert de voorschriften waaraan elementen, bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico van een onverwachte val in de diepte, moeten voldoen. Een bescherming wordt voorgeschreven als de valhoogte groter dan of gelijk is aan 1 meter (of minder als het bijzonder bestek dit voorschrijft en als het mogelijk is dat personen zich bewegen of stilstaan op minder dan 2 meter van de diepte

De normale hoogte is 1,1 meter. Indien de valhoogte hoger is dan 12 meter moet de balustrade, volgens de norm, 1,2 meter hoog zijn. Diezelfde norm, NBN B03-004, voorziet voor trapleuningen een wettelijke hoogte van 90cm.

Ook dient bij doorvalrisico steeds veiligheidsglas gebruikt, gelaagd en liefst gehard, en dient de balustrade best voorzien te worden van een bovenregel.

Openingen tussen de verticale en horizontale borstweringselementen

De openingen tussen de verticale elementen mogen maximaal 110 mm breed zijn. De hoogte van de openingen tussen de horizontale elementen moet dan weer aan de volgende eisen voldoen :

  • onderaan moet de hoogte van de opening tussen de borstwering en de hoogste PSZ of NSZ beperkt blijven tot 110 mm

  • tot op een hoogte van 450 mm mag geen enkel horizontaal element toelaten de borstwering te beklimmen of er stil te staan in ondersteund evenwicht

  • boven deze zone van 450 mm moet de hoogte van de horizontale openingen beperkt blijven tot 180 mm.

Glazen borstweringen

Glas kan niet alleen gebruikt worden als structureel element, maar ook als vulelement in een dragend skelet. In het eerste geval moet het glas alle belastingen opvangen die aangrijpen op de borstwering en deze doorgeven aan de ruwbouw. Dit kan ofwel gebeuren door directe inbouw ofwel via dragende elementen die verbonden zijn met de ruwbouw.

Het glas moet bovendien aan de volgende bijzondere eisen voldoen :

  • het moet gaan om gelaagd veiligheidsglas

  • de zichtbare randen moeten geslepen worden

  • in het geval van gelaagd glas waarbij alle componenten thermisch gehard zijn, moet er een bovenregel voorzien worden die de glasranden beschermt tegen schokken en die de beglazing op haar plaats houdt bij de breuk van één van haar samenstellende glasplaten. 

Het glas kan op zijn plaats gehouden worden door punt- of ononderbroken opleggingen. In dit laatste geval kan het glas ofwel in een sponning geplaatst worden (volgens de voorschriften uit de TV 221), dan wel ingebouwd worden (inklemming in een profiel of verbouting in de vloerplaat).

 

Indien u hier vragen over heeft, helpen wij u graag verder. Klik hier voor meer informatie

Aarzel niet en klik hier om ons te contacteren.